Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korszystając ze sklepu https://expert.auto.pl/ wyrażasz zgodnę na wykorzystywanie plików cookies.

Rozumiem Polityka prywatności
Trwa ładowanie

Filtrujx

 • Baner
 • Baner
 • Baner
 • Baner
 • Baner
 • Baner
 • Baner
 • Baner
 • Baner

Polityka Prywatności

Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

PRZEPISY RODO W P.H.U. „EXPERT” Tomasz Wieczorek

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest P.H.U. „EXPERT” Tomasz Wieczorek z siedzibą w Mysłowicach ul. Fabryczna 7. „Administrator”

W sprawach dotyczących danych osobowych należy się kontaktować poprzez email: biuro@expert.auto.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez Proauto Sp. z o.o. w celu:

 1. Na podstawie art. 6 ust 1 lit b) i c) przepisów RODO:

 2. a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba , której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy)

 3. b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

 4. Na podstawie uzasadnionego interesu P.H.U. „EXPERT” Tomasz Wieczorek (art. 6 ust 1 lit f RODO):

 5. a) marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta

 6. b) organizowania i przeprowadzenia konkursów oraz innych akcji marketingowych

 7. c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń

 8. d) prowadzenia akcji badania jakości świadczonych usług

 9. Na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust.1 lit. A RODO)

 10. a) dokonania oceny wiarygodności płatniczej na podstawie informacji z biur informacji gospodarczych lub zawartych w bazie danych Administratora.

 11. b) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach umowy w tym Regulaminu, Cennika, zmiany nazwy, adresu, przyjęcia reklamacji i komunikacji w tym zakresie na wskazany email.

 12. c) analiz preferencji lub zainteresowań klienta. Na podstawie spersonalizowanej karty klienta Administrator może przedstawić indywidualna ofertę. Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych o których mowa w art. 9 RODO.

 13. d) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych P.H.U. „EXPERT” Tomasz Wieczorek

 14. e) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych dostawców współpracujących z P.H.U. „EXPERT” Tomasz Wieczorek, przy czym dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że strony zawarły umowy trójstronne.

 15. f) marketingu bezpośredniego opartego na podstawie analiz sprzedaży. Marketing bezpośredni o których mowa jest w pkt. D-f może być realizowanych przez Proauto Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji bezpośredniej (SMS, MMS, email)

Okres przez który dane osobowe będą przechowywane:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wykonania obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane do czasu wykonania umowy i po tym czasie przez okres niezbędny do:

 2. a) posprzedażowej obsługi klientów, w tym obsługi i rozpatrzenia reklamacji.

 3. b) zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przysługujących P.H.U. „EXPERT” Tomasz Wieczorek

 4. c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikających z innych przepisów w tym podatkowych lub rachunkowych.

 5. Dane osobowe używane na potrzeby marketingu marketingu produktów lub usług własnych P.H.U. „EXPERT” Tomasz Wieczorek na podstawie własnego uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu złożenia sprzeciwu przez osobę, którą dane dotyczą.

 6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgodny będą przetwarzane do odwołania zgody.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.

 2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane używane przez Administratora są niepełne lub błędne .

 3. Prawo do żądania od Administratora usunięcia danych.

 4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia używania danych.

 5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania od Administratora danych i przeniesienia ich do innego administratora.

 6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego.

 7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

 8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wcześniejszej zgody)

 9. Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska, i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym procesie przetwarzania danych.

Prawa wymienione w pkt 1-6 i 8-9 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem przetwarzania danych.

Kategorie odbiorców danych przetwarzające dane w imieniu P.H.U. „EXPERT” Tomasz Wieczorek:

Partnerzy handlowi, przedstawiciele handlowi, firmy windykacyjne, firmy logistyczne i przewozowe, poczta, kurierzy, biura informacji gospodarczej, firma na której umieszczone są dane sprzedażowe i inne dane komputerowe P.H.U. „EXPERT” Tomasz Wieczorek, firmy komputerowe obsługujące technicznie bazy danych P.H.U. „EXPERT” Tomasz Wieczorek, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie Dyrektywy 95/46/U/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

rzecim. 

Słowniczek przydatnych pojęć

Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji. Ich celem jest jedynie przybliżenie niektórych pojęć użytych w tym dokumencie. 

 • cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
 • log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
 • adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny)
Newsletter
Dodaj swój adres e-mail do naszego newslettera
Kontakt

P.H.U. "EXPERT"
ul. Fabryczna 7
41-404 Mysłowice

tel.+48 32 225 23 17
tel. kom:+48 792 166 515

Odwiedź nas na

MiStral e-sklep PRO v. 2.35.15 © Mistral e-Sklep B2C, MS Systems - Mistral Systemy Internetowe 2023

Zawartość koszyka (0)

Do zapłaty:
0,00 PLN